Je bent hier:

Onze bestemmingen

Op deze pagina vind je wat meer informatie over de bestemmingen van onze Rivieroevervaarten, Speciale vaarten en Kindervaarten in 2022.

Bij Chartervaarten is het mogelijk voor andere bestemmingen te kiezen.

Belangrijke informatie voordat je een vaart reserveert

  • Goed ter been: Het schip heeft, steile trappen naar het boven- en benedendek (toilet) en een lange smalle loopplank. Passagiers moeten daarom trap kunnen lopen en zelfstandig aan boord kunnen komen.
  • Het dragen van stevig schoeisel wordt aangeraden.
  • U kunt aan boord uitsluitend met pin betalen. U kunt dus niet met contant geld betalen. Wij accepteren geen creditcards.
  • Baby’s: Alle vaarten: baby’s vermelden bij de boeking.
  • Rolstoelen, rollators en kinderwagens: Voor de veiligheid moeten voor- en achterdek leeg blijven, daardoor is er geen ruimte om kinderwagens, rollators en rolstoelen te vervoeren. Voor inklapbare kinderwagens contact opnemen via het contactformulier.
  • Honden: Honden zijn niet toegestaan. Voor hulphonden vooraf contact opnemen via het contactformulier.
  • Meest gestelde vragen

De bestemmingen (2022) in alfabetische volgorde

Amerongse Bovenpolder, stroomdalflora in optima forma

 

Ongeveer 85 ha van de Bovenpolder is in bezit van particulieren, de rest is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB) en Utrechts Landschap (UL). De Amerongse Bovenpolder wordt in het noorden begrensd door de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Veel kwelwater stroomt vanuit de Heuvelrug het gebied binnen. Daarnaast stroomt water van de Nederrijn de Bovenpolder binnen. De stroomdalflora die er wordt aangetroffen is bijzonder. De Amerongse Bovenpolder is verdeeld in een oostelijk en westelijk deel. Het oostelijk deel van de polder, dat aansluit op de Elster Buitenwaard is voor een groot deel alleen toegankelijk in de winterperiode van 1 oktober tot 1 april. Het westelijk deel van de polder is opengesteld en toegankelijk van 1 april tot 1 oktober.
Utrechts Landschap – Amerongse Bovenpolder (Oostelijk deel)
Staatsbosbeheer – Amerongse Bovenpolde (Westelijk deel)

Arnhem, de hoofdstad van de provincie Gelderland en van het voormalig hertogdom Gelre

 

De stad staat internationaal bekend om de Slag om Arnhem. In de Tweede Wereldoorlog speelde Arnhem een belangrijke hoofdrol vanwege de luchtlanding en veldslag van de geallieerde troepen in september 1944, als onderdeel van Operatie Market Garden. Ook de Rijn en de Rijnbrug maakten deel uit van deze operatie, belangrijke gedenktekens vertellen het verhaal van de strijd om de Rijnbrug en de opmars van de geallieerde troepen vanuit het zuiden over de Rijn.
Museum Airborne at the Bridge

De Blauwe Kamer, natuurgebied ontstaan na doorsteken dijk in 1991

De Blauwe Kamer is een fraai voorbeeld van een natuurlijk oevergebied tussen Wageningen en Rhenen en grenst aan de oostkant van de Grebbeberg. De Blauwe Kamer is sinds 1984 in fasen in beheer gekomen van Utrechts Landschap en bestaat uit uiterwaarden (100ha), fortificaties (12ha) en het terrein van de voormalige steenfabriek (8ha). In 1992 is de inrichting van de Blauwe Kamer als natuurterrein voltooid. Nu kun je zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een volgroeid ecosysteem. Heel bijzonder: er broeden lepelaars!
Utrechts Landschap (Informatiecentrum Blauwe Kamer)

Eckse Waard

In de  Eckse waard bij Eck en Wiel in het Rivierenland is een langgerekte waterstroom te zien. Het water in de Eckse waard is vermoedelijk een restant van een oudere nevenstroom van de Rijn. Hier is het een eldorado voor moeras- en watervogels. Het is een belangrijk rust- en foerageergebied voor trekvogels en een broedgebied. De watersnip is er bijvoorbeeld in grote aantallen aanwezig.

Everdinger Waarden, veelzijdig moeraslandschap

 

Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet.
Utrechts Landschap – Everdingen Waarden

Fort Everdingen, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het fort is vernoemd naar het naburige dorp Everdingen. Fort Everdingen is een complex dat bestaat uit een natuurterrein van 12 hectare met daarop een aantal gebouwen van militair-historische betekenis. Brouwerij Duits & Lauret, opgericht in 2009, is sinds 2015 gevestigd in Fort Everdingen. Een stoere locatie voor een brouwerij met proeflokaal.  Mogelijk dat in de nabije toekomst het fort deel zal uitmaken van het UNESCO Werelderfgoed.
Fort Everdingen
Fortbrouwerij Duits & Lauret

Hoornwerk bij de Spees (Opheusden)

Bij Hoornwerk De Spees in de Betuwe, gelegen bij Kesteren, maakt de passagier kennis met  de fruittuin van Nederland. Daar proeft de deelnemer niet alleen het Betuwse fruit, maar ook het verleden. Het is goed kersen eten bij de Romeinse wachttoren.
Dit gebied is al vele eeuwen een strategisch verdedigingspunt tegen invallen uit het oosten.

Ingensche Waarden

De Ingensewaard ligt tussen Kesteren en Lienden in de Betuwe. De Rijn stroomde hier in het verleden vlak langs de dorpen Kesteren en Lienden. Door onbekende omstandigheden heeft de rivier zich aan het begin van de 13e eeuw verlegd.

Hier ligt nog steeds een oude rivierbedding van de Rijn, die ook wel de Oude Rijn wordt genoemd.
De loop van de rivier de Rijn is door de eeuwen heen vaak veranderd mede door vele dijkdoorbraken en zij slingerde (meanderde) zich door het landschap.
De hoofdstroom liep hier, van wat nu de Ingensewaard is, naar de overkant. De stroom stak schuin over richting Elst (U) naar wat nu de Elsterbuitenwaarden zijn.
In het gebied loopt een klompenpad over een eeuwenoude (midddeleeuwse) Rijndijk.
Het is een typisch gebiedje voor weide- en watervogels.

Jufferswaard bij Renkum, teruggegeven aan de natuur ontwikkelt zich snel

Deze uiterwaard ligt net ten oosten van de papierfabrieken van Parenco en Reparco, een relatief smalle strook tussen de provinciale weg Arnhem – Utrecht (N225) en de Nederrijn. De beschikbare klei in deze uiterwaard was van buitengewoon goede kwaliteit en werd gewonnen voor kleinschalige keramische industrie. De waterplassen, die nu aanwezig zijn in de Jufferswaard, zijn door afgraving ontstaan. Deze waterplassen dreigden te verdrogen. In 2015 vond herinrichting (door de beheerder Staatsbosbeheer) plaats met aanpassing en verlegging van de Heelsumse beek. Langzamerhand begint het nieuw ingerichte terrein nu vorm te krijgen en zijn er veel interessante planten en vogels te zien.
Staatsbosbeheer, Rijnvallei

Kasteel Doorwerth, een stoer Middeleeuws kasteel

Kasteel Doorwerth ligt pal westelijk van de stuw van Driel. Het kasteel is een stoer, middeleeuws slot en laat zien hoe vroeger op een landgoed werd geleefd. In de ingerichte vertrekken kun je de vroegere sfeer letterlijk ruiken, zien en horen. Het thema ‘kasteel in bedrijf’ verenigt de geschiedenis, bosbouw en jacht. De Doorwerthsche waarden liggen tussen Renkum en de stuw van Driel. De noordelijke begrenzing is de stuwwal.
Gelders Landschap & Kasteelen – Kasteel Doorwerth

Loowaard

Dit unieke gebied bestaat uit moeras en grasland in de uiterwaard van het Pannerdensch kanaal en behoort tot de Rijnstrangen, die een beetje weggestopt zijn  in de Gelderse Poort.
Lange tijd waren de strangen (rivierarmen) een heel dynamisch onderdeel van de rivier. Ze speelden een belangrijke rol in de waterverdeling naar de verschillende Rijntakken.
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de Rijnstrangen van de rivier afgekoppeld.
Sindsdien heeft het gebied zich ontwikkeld tot een laag dynamisch binnendijks moerasgebied met grote natuurwaarde, dat voornamelijk gevoed wordt door kwelwater uit het naburige Montferland. Het gebied waar de dode rivierloop van de Rijn ligt heeft een heel gevarieerd landschap met oeverwallen, stroomruggen (in het landschap zichtbare restanten van een voormalige rivierbedding), geulen, oude beddingen en kommen.
De vegetatie in Loowaard verandert langzaam maar zeker van monotoon distelveld tot een soortenrijke ruigte, met op de oever van de rivier stroomdalplanten.

Maneswaard Opheusden, leefgebied veel watervogels

Maneswaard is een uiterwaard aan de zuidzijde van de Nederrijn. Door het afgraven van grind en klei voor de steenfabrieken in de buurt zijn grote waterpartijen ontstaan. Zij vormen een uitstekende leefomgeving voor een groot aantal watervogels. Maneswaard en De Spees dient als overloopgebied voor de rivier bij hoog water. De natuurontwikkeling staat dan ook in dienst van het open karakter van het landschap.
Gelders Landschap & Kasteelen – Maneswaard en De Spees

Meinerswijk, uitgebreid natuurgebied tegenover stadscentrum

Meinerswijk is een uitgebreid uiterwaardengebied op de zuidelijke oever van de Rijn, direct tegenover het centrum van de stad Arnhem. Er is veel te zien, zowel op het gebied van natuur als cultuurhistorie. Sporen van bewoning van het gebied gaan ver terug tot de tijd van het Romeinse rijk. In het gebied liggen een aantal cultuur-historische objecten en het buurtschap De Praets.

https://www.stadsblokkenmeinerswijk.nl

Oosterbeek, Oude Kerk

Al in de 10e eeuw werd in Oosterbeek een kerkje gebouwd, waarvan het bouwmateriaal mogelijk van de Romeinse versterkingen aan de andere kant van de Rijn, uit Driel en de Meinerswijk komt. Van oorsprong was de kerk een zaalkerk. Pas in de 14e eeuw werd het kerkje uitgebreid met een toren.
Omdat de bevolking groeide werd er in de loop der eeuwen flink aangebouwd. In de 19e eeuw kwamen er zelfs twee zijbeuken bij, waarna in de kerk plaats was voor 700 personen.
In september 1944 tijdens de Slag om Arnhem lag Oosterbeek in het hart van het slagveld. De kerk met pastorie was voor de geallieerden één van de laatste steunpunten voordat ze zich terugtrokken over de Rijn. De kerk kwam zwaar beschadigd uit de oorlog.
Na een grote restauratie, waarbij de zijbeuken uit de 19e eeuw niet meer zijn teruggeplaatst, is in 1949 het kerkje weer in gebruik genomen. Sindsdien zijn zowel Britse- als Poolse oorlogsveteranen met hun familie vaste bezoekers.

Oude Kerk Oosterbeek

Palmerswaard bij Rhenen, onderdeel van Natura2000

In de Palmerswaard langs de Nederrijn, net ten westen van Rhenen, vind je prachtige riviernatuur. Het is een Natura2000-gebied en maakt daarmee deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden, waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid.
Utrechts Landschap – Palmerswaard

Rhenen, historische stad met een groots verleden.

Rhenen is een stadje in de provincie Utrecht. In 2008 vierde de stad uitgebreid dat het 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. De historie van Rhenen gaat echter veel verder terug, de Romeinen bivakkeerden al in deze omgeving, getuige de vele Romeinse voorwerpen die gevonden zijn. Rhenen heeft een lange en interessante geschiedenis. Een belangrijke bezienswaardigheid is de laatgotische Cunerakerk, gebouwd tussen 1492 en 1531. De toren is een der fraaiste voorbeelden van de laat-gotiek in Nederland Rhenen ligt aan de noordoever van de Nederrijn. Via een brug is de stad met de Gelderse Neder-Betuwe verbonden. De voormalige spoorbrug werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest en is herbouwd als auto- en fietsbrug.
Cuneragilde Rhenen

Hoornwerk De Spees, deel van de verlengde Grebbelinie in de Betuwe

Wie de Rijnbandijk tussen Kesteren en Opheusden in de Betuwe volgt, komt langs een restant van de verlengde Grebbelinie in de Betuwe. Vlakbij de toenmalige boerderij ‘De Spees’ sloot een versterkte liniedijk aan op de Rijnbandijk. De fortificatie stamt uit 1799 en was bedoeld om de vijand, als die over de dijk zou naderen, tegen te houden.
Gelders Landschap & Kasteelen – Maneswaard en De Spees

Wageningse Bovenpolder ontdekt door bevers

De Bovenste Polder of Bovenpolder onder Wageningen heette oorspronkelijk Troosterpolder en is al sinds 1635 een buitenpolder langs de Nederrijn. Na de grote overstroming van januari 1995 was er behoefte aan klei voor dijkverbetering in de regio (Grebbedijk). In de Bovenste Polder is toen door maaiveldverlaging versneld een geul aangelegd die in de loop van 1996 klaar was. Het beheer door Staatsbosbeheer vormt het gebied nu om tot een mooi natuurgebied waar zich inmiddels een aantal bevers heeft gevestigd.
Staatsbosbeheer – Wageningse Bovenpolder

IJsselkop, IJssel splitst zich af van de Rijn

Tussen Huissen en Westervoort, bij kilometerraai 879 ligt de IJsselkop de aardrijkskundige naam voor de landpunt op de scheiding van de Rijn en IJssel.

Je bent hier: