De leukste rijnoevervaarten van Nederland met de Blauwe Bever

    E-mail: info@deblauwebever.nl

Natuurgebieden en forten, oude steenfabrieken, kastelen, musea en steden:
de bestemmingen van onze vaarten, in alfabetische volgorde

Hieronder vind je de bestemmingen van onze rivieroevertochten en Speciale vaarten in alfabetische volgorde. De bestemming kan een natuurterrein, een fort, kasteel, steenfabriek, museum, of een stad zijn. Of een combinatie daarvan.
Zie ook de pagina INFO/RESERVEREN, daar vind je de lijst met al onze vaarten op datum gerangschikt.

Amerongen, vooral bekend door zijn Kasteel

Amerongen is een dorp in de provincie Utrecht, gelegen aan de voet van de Amerongse Berg, nabij de Nederrijn in het zuidoosten van de provincie. Amerongen is vooral bekend dankzij kasteel Amerongen dat net ten zuiden van het dorp in de uiterwaarden ligt. Op een uitloper van de Amerongse berg staat, tegen de uiterwaarden aan en vlakbij het kasteel, de Andrieskerk, een laatgotische kerk. Vanaf de 17de tot de 20ste eeuw kende Amerongen tabaksteelt. Het dorp telt nog een tiental karakteristieke tabaksschuren uit deze tijd. Vier kilometer stroomafwaarts ligt ten zuidwesten van het dorp het Stuw- en sluizencomplex Amerongen in de Nederrijn. Een deel van het dorp is een beschermd dorpsgezicht, samen met de uitbreiding. Verder zijn er in het dorp veel rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Amerongse Bovenpolder, stroomdalflora in optima forma

De Amerongse Bovenpolder heeft een totaal oppervlak van ca. 490 ha, waarvan ruim 100 ha wordt ingenomen door het landgoed Amerongen en Kasteel Amerongen. Ongeveer 85 ha van de Bovenpolder is in bezit van particulieren, de rest is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB) en Utrechts Landschap (UL). De Amerongse Bovenpolder wordt in het noorden begrensd door de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Veel kwelwater stroomt vanuit de Heuvelrug het gebied binnen. Daarnaast stroomt water van de Nederrijn de Bovenpolder binnen. De stroomdalflora die er wordt aangetroffen is bijzonder. De Amerongse Bovenpolder is verdeeld in een oostelijk en westelijk deel. Het oostelijk deel van de polder, dat aansluit op de Elster Buitenwaard is voor een groot deel alleen toegankelijk in de winterperiode van 1 oktober tot 1 april. Het westelijk deel van de polder is opengesteld en toegankelijk van 1 april tot 1 oktober.

Arnhem, de hoofdstad van de provincie Gelderland en van het voormalig hertogdom Gelre

De stad staat internationaal bekend om de Slag om Arnhem. In de Tweede Wereldoorlog speelde Arnhem een belangrijke hoofdrol vanwege de luchtlanding en veldslag van de geallieerde troepen in september 1944, als onderdeel van Operatie Market Garden. Ook de Rijn en de Rijnbrug maakten deel uit van deze operatie, belangrijke gedenktekens vertellen het verhaal van de strijd om de Rijnbrug en de opmars van de geallieerde troepen vanuit het zuiden over de Rijn.

De Blauwe Kamer, natuurgebied ontstaan na doorsteken dijk in 1991

De Blauwe Kamer is een fraai voorbeeld van een natuurlijk oevergebied tussen Wageningen en Rhenen en grenst aan de oostkant van de Grebbeberg. De Blauwe Kamer is sinds 1984 in fasen in beheer gekomen van Utrechts Landschap en bestaat uit uiterwaarden (100ha), fortificaties (12ha) en het terrein van de voormalige steenfabriek (8ha). In 1992 is de inrichting van de Blauwe Kamer als natuurterrein voltooid. Nu kun je zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een volgroeid ecosysteem. Heel bijzonder: er broeden lepelaars!

Steenfabriek Bosscherwaarden, een beschermd rijksmonument bij Wijk bij Duurstede

Rond 1900 waren aan weerszijden van de rivier nog zo’n vijftien fabrieken in volle productie. De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede is één van de steenfabrieken waar de laatste steen al geruime tijd geleden werd gebakken (1991). De in 1923 gestichte fabriek is een beschermd rijksmonument. Utrechts Landschap is eigenaar van dit erfgoed. De steenfabriek Bosscherwaarden met zijn de monumentale ringoven, de karakteristieke, 40 meter hoge schoorsteen en een fabriekshal is in 2008-2009 gerenoveerd. Er is een nieuwe ontvangstruimte en informatieruimte gebouwd, waarvan het ontwerp verwijst naar de droogloodsen die hier in het verleden hebben gestaan.

Elst, voormalige steenfabriek Timmermans, nu een natuurgebied

Rijkswaterstaat heeft in 2009 de fabriek en met name het fabrieksterrein gekocht in het kader van haar programma ‘Ruimte voor water’. De uiterwaarden worden nu weer benut om bij hoog water als waterbuffer te kunnen dienen. De sloop van de fabriek is in 2011 begonnen. Het terrein is afgegraven. De aanwezige fabrieksschoorsteen en de voormalige bedrijfswoning zijn de enige nog aanwezige bouwwerken die verwijzen naar de vroegere bedrijfssituatie. De schoorsteen is een passende herinnering in het lint van (voormalige) steenfabrieken langs de Neder-Rijn en Lek. Nabij de steenfabriek is een natuurterrein met oude Rijnstrang.

Everdinger Waarden, veelzijdig moeraslandschap

Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet.

Fort Everdingen, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het fort is vernoemd naar het naburige dorp Everdingen. Fort Everdingen is een complex dat bestaat uit een natuurterrein van 12 hectare met daarop een aantal gebouwen van militair-historische betekenis. Brouwerij Duits & Lauret, opgericht in 2009, is sinds 2015 gevestigd in Fort Everdingen. Een stoere locatie voor een brouwerij met proeflokaal.  Mogelijk dat in de nabije toekomst het fort deel zal uitmaken van het UNESCO Werelderfgoed.

Fort Honswijk, het grootste ’Torenfort’ met imposante bomvrije geschutstoren.

Het fort werd gebouwd in de periode 1841-1847 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Everdingen aan de overzijde van de Lek sloot het fort de hooggelegen doorgang (acces) van de Lekdijken en de uiterwaarden hermetisch af. Het fort is eigendom van de Gemeente Houten. Het heeft nog geen nieuwe bestemming gekregen, waardoor nu de mogelijkheid bestaat het complex in originele staat te bezichtigen. Natuur heeft wel bezitgenomen van het gebied, o.a. de kerkuil broedt in het fort en er worden tal van vleermuizen gezien.

Fort Pannerden, voor een grootdeel ondergronds

Ook dit fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het ligt grotendeels verborgen onder de aarde en heeft wel vijf verdiepingen. Fort Pannerden ligt bovendien op een strategisch punt in de Klompenwaard, daar waar de Rijn zich splitst in Waal en Pannerdensch Kanaal. Spectaculair is dan ook het uitzicht vanaf het dak van het fort. Er valt zowel in het fort als het natuurgebied Klompenwaard veel te beleven.

Jufferswaard bij Renkum, teruggegeven aan de natuur ontwikkelt zich snel

Deze uiterwaard ligt net ten oosten van de papierfabrieken van Parenco en Reparco, een relatief smalle strook tussen de provinciale weg Arnhem – Utrecht (N225) en de Nederrijn. De beschikbare klei in deze uiterwaard was van buitengewoon goede kwaliteit en werd gewonnen voor kleinschalige keramische industrie. De waterplassen die nu aanwezig zijn in de Jufferswaard zijn door afgraving ontstaan. Deze waterplassen dreigden te verdrogen. In 2015 vond herinrichting (door de beheerder Staatsbosbeheer) plaats met aanpassing en verlegging van de Heelsumse beek. Langzamerhand begint het nieuw ingerichte terrein nu vorm te krijgen en zijn er veel interessante planten en vogels te zien.

Kasteel Doorwerth, een stoer Middeleeuws kasteel

Kasteel Doorwerth ligt pal westelijk van de stuw van Driel. Het kasteel is een stoer, middeleeuws slot en laat zien hoe vroeger op een landgoed werd geleefd. In de ingerichte vertrekken kun je de vroegere sfeer letterlijk ruiken, zien en horen. Het thema ‘kasteel in bedrijf’ verenigt de geschiedenis, bosbouw en jacht. De Doorwerthsche waarden liggen tussen Renkum en de stuw van Driel. De noordelijke begrenzing is de stuwwal.

Maneswaard Opheusden, leefgebied veel watervogels

Maneswaard is een uiterwaard aan de zuidzijde van de Nederrijn. Door het afgraven van grind en klei voor de steenfabrieken in de buurt, zijn grote waterpartijen ontstaan. Zij vormen een uitstekende leefomgeving voor een groot aantal watervogels. Maneswaard en De Spees dient als overloopgebied voor de rivier bij hoog water. De natuurontwikkeling staat dan ook in dienst van het open karakter van het landschap.

Meinerswijk, uitgebreid natuurgebied tegenover stadscentrum

Meinerswijk is een uitgebreid uiterwaardengebied op de zuidelijke oever van de Rijn, direct tegenover het centrum van de stad Arnhem. Er is veel te zien, zowel op het gebied van natuur als cultuurhistorie. Sporen van bewoning van het gebied gaan ver terug tot de tijd van het Romeinse rijk. In het gebied liggen een aantal cultuur-historische objecten en het buurtschap De Praets.

Nieuwe Hollandse Waterlinie met Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815. De linie is 85 kilometer en bestaat uit zon vijftig forten en vijf vestingsteden. Een groot aantal forten is toegankelijk voor publiek. De verdedigingslinie is genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. Het grootste rijksmonument van Nederland hoopt in 2020 op de Werelderfgoedlijst te staan.

Palmerswaard bij Rhenen, onderdeel van Natura2000

In de Palmerswaard langs de Nederrijn, net ten westen van Rhenen, vind je prachtige riviernatuur. Het is een Natura2000-gebied en maakt daarmee deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden, waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid.

Rhenen, historische stad met een groots verleden.

Rhenen is een stadje in de provincie Utrecht. In 2008 vierde de stad uitgebreid dat het 750 jaar geleden zijn stadsrechten kreeg. De historie van Rhenen gaat echter tot veel verder terug, de Romeinen bivakkeerden al in deze omgeving, getuige de vele Romeinse voorwerpen die gevonden zijn. Rhenen heeft een lange en interessante geschiedenis. Een belangrijke bezienswaardigheid is de laatgotische Cunerakerk, gebouwd tussen 1492 en 1531. De toren is een der fraaiste voorbeelden van de laat-gotiek in Nederland Rhenen ligt aan de noordoever van de Nederrijn. Via een brug is de stad met de Gelderse Neder-Betuwe verbonden. De voormalige spoorbrug werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest en is herbouwd als auto- en fietsbrug.

Het Rondeel bij Culemborg, wandelbos sinds de zeventiende eeuw.

Zo rond 1640 is het Rondeel als wandelbos aangelegd. De oorspronkelijke vorm is bewaard gebleven en het Rondeel heeft nog steeds de functie van wandelgebied. Het is een vierkante ruimte omgeven en doorkruist door lanen. Het Rondeel is een rijksmonument en is beslist uniek in Nederland, vooral door de cirkelvormige ruimte in het midden.

Smalspoormuseum Heteren, uniek beeld van industriële spoorhistorie

Industrieel smalspoor vond in Nederland op ruime schaal toepassing. Vooral bij steenfabrieken werd deze vorm van transport veel ingezet. Er liepen soms kilometerslange lijnen door de uiterwaarden van de grote rivieren, vanaf de kleiputten naar de stort op het fabrieksterrein. Bij Steenbakkerij Randwijk in Heteren is een uniek stuk smalspoorgeschiedenis te bewonderen, beheerd door de Gelderse Smalspoor Stichting.

Hoornwerk De Spees, deel van de verlengde Grebbelinie in de Betuwe

Wie de Rijnbandijk tussen Kesteren en Opheusden in de Betuwe volgt, komt langs een restant van de verlengde Grebbelinie in de Betuwe. Vlakbij de toenmalige boerderij ‘De Spees’ sloot een versterkte liniedijk aan op de Rijnbandijk. De fortificatie stamt uit 1799 en was bedoeld om de vijand, als die over de dijk zou naderen, tegen te houden.

Stuw bij Amerongen met vistrap

Het stuw- en sluizencomplex Amerongen is een waterstaatkundig kunstwerk in Nederland. Het bestaat uit een stuw en een schutsluis. Later kwam er ook een vistrap bij. Het is gebouwd in de Nederrijn nabij Amerongen. De stuw moet de waterstand tussen Driel en Amerongen op peil houden. Als weinig water aangevoerd wordt via de Rijn, dan zorgt het sluiten van de stuw ervoor dat het water in het achterland niet te laag komt te staan. Bij te veel water kan de stuw uit de rivier gehaald worden zodat water snel richting Noordzee stroomt. De vistrap of vispassage maakt het voor vissen, zoals de zalm mogelijk om stroomopwaarts de Nederrijn op te zwemmen, aangezien dit niet kan via de stuw of de waterkrachtcentrale. De stuw bij Amerongen is in 2018 gerenoveerd.

Wageningse Bovenpolder ontdekt door bevers

De Bovenste Polder of Bovenpolder onder Wageningen heette oorspronkelijk Troosterpolder en is al sinds 1635 een buitenpolder langs de Nederrijn. Na de grote overstroming van januari 1995 was er behoefte aan klei voor dijkverbetering in de regio (Grebbedijk). In de Bovenste Polder is toen door maaiveldverlaging versneld een geul aangelegd die in de loop van 1996 klaar was. Het beheer door Staatsbosbeheer vormt het gebied nu om tot een mooi natuurgebied waar zich inmiddels een aantal bevers heeft gevestigd.

Werk aan de Groeneweg, ooit infanteriestelling, nu domein van vleermuizen

Aan de Lekdijk, ter hoogte van Schalkwijk, ligt Werk aan de Groeneweg, een voormalige infanteriestelling, een rijksmonument dat door Staatsbosbeheer gerestaureerd is. Het gebied is goed toegankelijk gemaakt, met bruggen, doorkijkjes en informatieborden. Ook het vrije schootsveld is, afgezien van wat blijvende begroeiing, grotendeels hersteld. Van de ongeveer 50 betonnen groepsschuilplaatsen is een deel weer van binnen te bekijken. De rest van de stelling is uitsluitend toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.

Werk aan het Spoel bij Culemborg, verdedigingslinie met culturele aspiraties.

Het fort ligt aan de Lek op ca. 1 km van Fort Everdingen en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is gebouwd in de periode 1816-1824 en had als doel de nabijgelegen Waaiersluis te beschermen. Samen met de inundatie-voorzieningen van Fort Everdingen kon hiermee de polder tussen Culemborg en de Diefdijk onder water worden gezet om het land te verdedigen tegen de vijand. Werk aan het Spoel heeft sinds enkele jaren een nieuwe culturele en recreatieve bestemming gekregen. Zo is er een openluchttheater waar regelmatig leuke activiteiten met muziek, dans, toneel en theater zijn en waar het goed toeven is bij ‘Caatje aan de Lek’.

Wijk bij Duurstede, geschiedenis loopt terug tot in de Romeinse tijd

Wijk bij Duurstede is een vestingstad in de provincie Utrecht. Het ligt ten noorden van de grote rivieren in het midden van Nederland. De stad ligt aan de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek en de splitsing van de Nederrijn in de Lek en de Kromme Rijn. Tijdens de Romeinse tijd bevond zich hier aan de Rijn een Romeins castellum, wellicht Levefanum. Ook liep de noordelijke grens, de limes van het Romeinse Rijk dwars door Wijk bij Duurstede.

IJsselkop, IJssel splitst zich af van de Rijn

Tussen Huissen en Westervoort, bij kilometerraai 879 ligt de IJsselkop de aardrijkskundige naam voor de landpunt op de scheiding van de Rijn en IJssel.

Voor een overzicht van alle vaarten zie INFO/RESERVEREN