Helpt de Vrienden helpen!

De Blauwe Bever pakt graag naast het verzorgen van vaarten voor particulieren en bedrijven ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Dat doen we onder andere door het organiseren van educatieve scholenvaarten, waarbij leerlingen van basisscholen, gedurende een tocht met het safarischip de natuur in praktijk leren kennen. Daarbij wordt verteld over Nederland als waterland met zijn talrijke rivieren, maar ook worden aanliggende natuurgebieden bezocht.

Daarnaast ondersteunt de stichting ook vaarten voor maatschappelijke instellingen, studie- en natuurclubs, indien blijkt dat zij hiervoor onvoldoende financiële middelen hebben.

Dan komt de Stichting Vrienden van de Blauwe Bever in beeld. De stichting beoordeelt of een school of instelling in aanmerking komt voor subsidie en zo ja, dan wordt een aanvullend bedrag om de vaart mogelijk te maken beschikbaar gesteld.

De Stichting Vrienden van de Blauwe Bever benadert hiervoor het bedrijfsleven of lokale overheden voor sponsorbijdragen of donaties.

Maar ook kunt u als particulier een bijdrage leveren om deze bijzondere vaarten mogelijk te maken. Vrienden maken dan het verschil: voor een bijdrage vanaf 25 euro per jaar bent u al Vriend. Als u interesse hebt om op een dergelijke wijze een mooi maatschappelijk initiatief te steunen, kunt u uzelf aanmelden via het formulier op deze pagina of kunt u contact met ons zoeken via Info@deblauwebever.nl.

Met ingang van 2021 ontvangen vrienden van de Blauwe Bever per € 25,- die zij doneren, een cadeaukaart ter waarde van € 5,- , die in het jaar van de donatie ingewisseld kan worden bij het boeken van een vaart op de Blauwe Bever.

Vul onderstaand formulier in en stort uw donatie op bankrekening : NL75 RABO 0316 0214 07 t.n.v. Stichting Vrienden vd Blauwe Bever.

Zodra uw formulier en donatie ontvangen zijn sturen wij u uw kortingscode.

Aanmeldformulier nieuwe vriend van de Blauwe Bever: