Je bent hier:

De Blauwe Bever zoekt vrijwilligers

De Stichting Rijnoevervaarten is in januari 2017 opgericht om voor het publiek toegankelijke belevenisvaarten en walexcursies in het stroomgebied van de Nederrijn en de Lek te verzorgen. Met Safarischip De Blauwe Bever wordt de beleving vanaf het water en vanaf het land gecombineerd. De passagiers bezoeken, onder leiding van gekwalificeerde gidsen, natuurgebieden en landgoederen langs de rivieroevers. Het aanbod van de stichting is uniek, het is de enige faciliteit ter verkenning van de natuur vanaf het water van deze rivieren. De stichting wordt door ongeveer tachtig vrijwilligers gerund en is financieel gezond.

Net als elk andere vrijwilligersorganisatie hebben wij te maken met natuurlijk verloop in alle geledingen. Daarom willen wij graag in contact komen met mensen die een steentje willen bijdragen aan onze missie.

Wij zoeken  vrijwilligers, voor de volgende vacatures.

 • Adviseur Marketing:
  Die onderzoek doet naar het ontwikkelen van ons hoofdproduct, zijnde een rivier(oever)vaart, meestal gecombineerd met een bezoek aan natuurgebieden en/of cultuurhistorische monumenten. Maar óók Speciale Vaarten zoals kindervaarten en vaarten met een bezoek aan een kasteel, een Fort, een wijnproeverij of kerseneten etc.
  De adviseur marketing doet hierover voorstellen aan het bestuur.
 • Cursus- coördinator:
  Een vrijwilliger voor het plannen en organiseren van de verplichte, (herhalings-) cursussen voor de schippers en matrozen maar óók voor de interne training Levensreddende Handelingen voor de overige vrijwilligers.
  De cursus-coördinator beheert en onderhoudt het opleidingsbestand.
 • Gidsen:
  Mensen, die enthousiast en deskundig kunnen vertellen over de samenhang tussen de gebieden met de rivieren als verbindende factor. Die wetenswaardigheden over de gebieden en hun flora en fauna kunnen overbrengen en die bovendien kunnen vertellen het waterbeheer.
 • Maatjes (Gastvrouwen of gastheren):
  Vrijwilligers, die passagiers inchecken en de verkoop van koffie, thee, dranken, soep en eenvoudige snacks voor hun rekening nemen.  Soms is een lunch onderdeel van de vaart, dan neemt het maatje deze in ontvangst en zet ze klaar. Na afloop van de vaart wordt er schoon gemaakt en mee opgeruimd.
 • Matroos
  De matroos ondersteunt de schipper bij de uitvoering van de werkzaamheden. De schipper blijft te allen tijde (eind-)verantwoordelijk.
  De matroos maakt het schip gereed voor vertrek. Daarvoor doet hij/zij een groot aantal voorbereidende handelingen zoals het controleren van de motoren (olie en koelvloeistoffen) en het controleren van reddingsmiddelen zoals reddingsvesten.
  De matroos heeft een belangrijke rol bij het inschepen en ontschepen van onze passagiers.
  Hij legt de loopplank uit en telt de passagiers bij vertrek en aankomst. Voortdurend is er afstemming tussen de schipper en de matroos over het verloop van de vaart.
  Om matroos te kunnen worden is het noodzakelijk het schip goed te leren kennen. Daarvoor is een ruime inwerkperiode door ervaren collega’s. De matroos dient ook in het bezit te zijn van een zgn. Dienstboekje en hij/zij moet periodiek medisch gekeurd worden. Ook moet de matroos een tweetal cursussen volgen die ook periodiek moeten worden herhaald.
  De kosten van keuring en opleiding komen voor rekening van de Stichting Rivieroevervaarten
 • Ondersteuner van de PR-adviseur:
  Voor en tijdens een vaarseizoen moet het vaarprogramma van de Blauwe Bever worden gecommuniceerd naar de media. Hiervoor dient het communicatieplan dat door de PR adviseur is opgesteld. Wij zoeken een vrijwilliger die onze PR adviseur kan ondersteunen bij de uitvoering van het communicatieplan.
 • Schipper
  De schipper is óók vrijwilliger op de Blauwe Bever maar moet aan een aantal (wettelijke) eisen voldoen om te mogen varen met ons mooie schip. De schipper geeft namelijk leiding aan de bemanning en is verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen aan boord.
  Daarom moet hij (of zij!) in het bezit zijn van een Groot Vaarbewijs Binnenvaart of een geldig Rijn-patent. Behalve dat de schipper ook periodiek medisch gekeurd moet worden, moet hij in het bezit zijn van een verklaring Eerste Hulp Verlener (EHV) en een Deskundige Passagiersvaart Verklaring (DPV). De opleidingen daarvoor komen voor rekening van de Stichting Rijnoevervaarten.
  Uiteraard is er een inwerkperiode afhankelijk van kennis en ervaring om het schip te leren kennen. Geïnteresseerd of meer weten? Klik op de link onder op deze pagina!
 • Vrijwilligers voor techniek en onderhoud van het safarischip.
  Wij zoeken vrijwilligers voor techniek en onderhoud van ons mooie safarischip De Blauwe Bever. Wat wij zoeken zijn technische mensen met kennis van oude en nieuwe technieken aan boord van een schip of gelijkwaardig.
  De vrijwilliger techniek/ onderhoud draagt bij aan de operationele kwaliteit van het schip en verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
  Voor informatie en/of aanmelden neem contact met Henk van Dijk via henk@deblauwebever.nl.
  Gevraagd wordt kennis van:
  – Diesel motoren van de jaren 70.
  – Elektrische installatie van de jaren 70 t/m nu.
  – Elektronica van de jaren 70 t/m nu.
  – Hydrauliek systemen van de jaren 70 t/m nu.
  – Vaardig kunnen lassen.

Overigens zijn er regelmatig andere vacatures. Wil je meer weten, neem contact met ons op.

Je bent hier: