Je bent hier:

Ideeën voor bestemmingen bij een chartervaart.

Op deze pagina vind je wat meer informatie over de bestemmingen die mogelijk zijn bij een chartervaart.
De bestemming kan een natuurterrein, een fort, kasteel, steenfabriek, museum, een stad of een combinatie daarvan zijn.

 

De mogelijke bestemmingen staan in alfabetische volgorde.

Belangrijke informatie voordat je een vaart reserveert

  • Goed ter been: Het schip heeft, steile trappen naar het boven- en benedendek (toilet) en een lange smalle loopplank. Passagiers moeten daarom trap kunnen lopen en zelfstandig aan boord kunnen komen.
  • Het dragen van stevig schoeisel wordt aangeraden.
  • U kunt aan boord uitsluitend met pin betalen. U kunt dus niet met contant geld betalen. Wij accepteren geen creditcards.
  • Baby’s: Alle vaarten: baby’s vermelden bij de boeking.
  • Rolstoelen, rollators en kinderwagens: Voor de veiligheid moeten voor- en achterdek leeg blijven, daardoor is er geen ruimte om kinderwagens, rollators en rolstoelen te vervoeren. Voor inklapbare kinderwagens contact opnemen via het contactformulier.
  • Honden: Honden zijn niet toegestaan. Voor hulphonden vooraf contact opnemen via het contactformulier.
  • Meest gestelde vragen

Amerongen, vooral bekend door zijn Kasteel

Amerongen is een dorp in de provincie Utrecht, gelegen aan de voet van de Amerongse Berg, nabij de Nederrijn in het zuidoosten van de provincie. Amerongen is vooral bekend dankzij kasteel Amerongen dat net ten zuiden van het dorp in de uiterwaarden ligt. Op een uitloper van de Amerongse berg staat, tegen de uiterwaarden aan en vlakbij het kasteel, de Andrieskerk, een laatgotische kerk. Vanaf de 17de tot de 20ste eeuw kende Amerongen tabaksteelt. Het dorp telt nog een tiental karakteristieke tabaksschuren uit deze tijd. Vier kilometer stroomafwaarts ligt ten zuidwesten van het dorp het Stuw- en sluizencomplex Amerongen in de Nederrijn. Een deel van het dorp is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in het dorp veel rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
Kasteel Amerongen

Arnhem, de hoofdstad van de provincie Gelderland en van het voormalig hertogdom Gelre

 

De stad staat internationaal bekend om de Slag om Arnhem. In de Tweede Wereldoorlog speelde Arnhem een belangrijke hoofdrol vanwege de luchtlanding en veldslag van de geallieerde troepen in september 1944, als onderdeel van Operatie Market Garden. Ook de Rijn en de Rijnbrug maakten deel uit van deze operatie, belangrijke gedenktekens vertellen het verhaal van de strijd om de Rijnbrug en de opmars van de geallieerde troepen vanuit het zuiden over de Rijn.
Museum Airborne at the Bridge

De Blauwe Kamer, natuurgebied ontstaan na doorsteken dijk in 1991

De Blauwe Kamer is een fraai voorbeeld van een natuurlijk oevergebied tussen Wageningen en Rhenen en grenst aan de oostkant van de Grebbeberg. De Blauwe Kamer is sinds 1984 in fasen in beheer gekomen van Utrechts Landschap en bestaat uit uiterwaarden (100ha), fortificaties (12ha) en het terrein van de voormalige steenfabriek (8ha). In 1992 is de inrichting van de Blauwe Kamer als natuurterrein voltooid. Nu kun je zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een volgroeid ecosysteem. Heel bijzonder: er broeden lepelaars!
Utrechts Landschap (Informatiecentrum Blauwe Kamer)

Steenfabriek Bosscherwaarden, een beschermd rijksmonument bij Wijk bij Duurstede

 

Rond 1900 waren aan weerszijden van de rivier nog zo’n vijftien fabrieken in volle productie. De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede is één van de steenfabrieken waar de laatste steen al geruime tijd geleden werd gebakken (1991). De in 1923 gestichte fabriek is een beschermd rijksmonument. Utrechts Landschap is eigenaar van dit erfgoed. De steenfabriek Bosscherwaarden met zijn de monumentale ringoven, de karakteristieke, 40 meter hoge schoorsteen en een fabriekshal is in 2008-2009 gerenoveerd. Er is een nieuwe ontvangstruimte en informatieruimte gebouwd, waarvan het ontwerp verwijst naar de droogloodsen die hier in het verleden hebben gestaan.
Steenfabriek Bosscherwaarden

Eckse Waard

In de  Eckse waard bij Eck en Wiel in het Rivierenland is een langgerekte waterstroom te zien. Het water in de Eckse waard is vermoedelijk een restant van een oudere nevenstroom van de Rijn. Hier is het een eldorado voor moeras- en watervogels. Het is een belangrijk rust- en foerageergebied voor trekvogels en een broedgebied. De watersnip is er bijvoorbeeld in grote aantallen aanwezig.

Elst (U), voormalige steenfabriek Timmermans, nu een natuurgebied

Rijkswaterstaat heeft in 2009 de fabriek en met name het fabrieksterrein gekocht in het kader van haar programma ‘Ruimte voor water’. De uiterwaarden worden nu weer benut om bij hoog water als waterbuffer te kunnen dienen. De sloop van de fabriek is in 2011 begonnen. Het terrein is afgegraven. De aanwezige fabrieksschoorsteen en de voormalige bedrijfswoning zijn de enige nog aanwezige bouwwerken die verwijzen naar de vroegere bedrijfssituatie. De schoorsteen is een passende herinnering in het lint van (voormalige) steenfabrieken langs de Neder-Rijn en Lek. Nabij de steenfabriek is een natuurterrein met oude Rijnstrang.

Elst (U), tussen Rug en Rijn, wijn gerijpt op de Utrechtse Heuvelrug.

Domein tussen Rug en Rijn is een wijnproductiebedrijf en wijnproeverij in het Utrechtse Elst.
Het bedrijf is in 1998 opgericht en sindsdien is hard gewerkt aan het wijnmaak proces. Hans Crone, mede-eigenaar en wijnmaker van het domein, heeft opleidingen aan de “Université du Vin” in Suze-La-Rousse (Zuid-Frankrijk) gevolgd.

De afgelopen jaren is deze theorie in de praktijk gebracht en is veel ervaring in het maken van de wijnen in Nederland opgedaan. Verschillende wijnjaren zijn nu voorbij en die hebben veelbelovende en mooie wijnen opgeleverd.

Mede dankzij de professioneel ingerichte wijnschuur wordt kwalitatief goede wijnen en geheel van Elsterse bodem gemaakt, van druif tot wijn helemaal uit Elst provincie Utrecht.  Meer informatie over het bedrijf is te vinden op Domein tussen Rug en Rijn.

Everdinger Waarden, veelzijdig moeraslandschap

 

Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet.
Utrechts Landschap – Everdingen Waarden

Fort Everdingen, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het fort is vernoemd naar het naburige dorp Everdingen. Fort Everdingen is een complex dat bestaat uit een natuurterrein van 12 hectare met daarop een aantal gebouwen van militair-historische betekenis. Brouwerij Duits & Lauret, opgericht in 2009, is sinds 2015 gevestigd in Fort Everdingen. Een stoere locatie voor een brouwerij met proeflokaal.  Mogelijk dat in de nabije toekomst het fort deel zal uitmaken van het UNESCO Werelderfgoed.
Fort Everdingen
Fortbrouwerij Duits & Lauret

Fort Honswijk, het grootste ’Torenfort’ met imposante bomvrije geschutstoren.

 

Het fort werd gebouwd in de periode 1841-1847 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Everdingen aan de overzijde van de Lek sloot het fort de hooggelegen doorgang (acces) van de Lekdijken en de uiterwaarden hermetisch af. Het fort is eigendom van de Gemeente Houten. Het heeft nog geen nieuwe bestemming gekregen, waardoor nu de mogelijkheid bestaat het complex in originele staat te bezichtigen. Natuur heeft wel bezitgenomen van het gebied, o.a. de kerkuil broedt in het fort en er worden tal van vleermuizen gezien.
Fort Honswijk

Fort Lunet aan de Snel

Stichting Lunet aan de Snel houdt zich bezig met beheer, onderhoud en exploitatie van het gelijknamige fort. De stichting pacht het verdedigingswerk van de gemeente Houten. De gemeente heeft Lunet aan de Snel in 2016 van het Rijk gekocht met de intentie om bij te dragen aan het behoud van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Vervolgens is de lunet met financiering van de Provincie Utrecht grondig gerenoveerd. De inrichting van het fort is door de stichting ter hand genomen. Stichting Lunet aan de Snel opent met enige regelmaat de kazernedeuren voor publiek en organiseert allerlei activiteiten.
Lunet aan de Snel

Fort Pannerden, voor een groot deel ondergronds

Ook dit fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het ligt grotendeels verborgen onder de aarde en heeft wel vijf verdiepingen. Fort Pannerden ligt bovendien op een strategisch punt in de Klompenwaard, daar waar de Rijn zich splitst in Waal en Pannerdensch Kanaal. Spectaculair is dan ook het uitzicht vanaf het dak van het fort. Er valt zowel in het fort als het natuurgebied Klompenwaard veel te beleven.
Fort Pannerden

Hoornwerk bij de Spees (Opheusden)

Bij Hoornwerk De Spees in de Betuwe, gelegen bij Kesteren, maakt de passagier kennis met  de fruittuin van Nederland. Daar proeft de deelnemer niet alleen het Betuwse fruit, maar ook het verleden. Het is goed kersen eten bij de Romeinse wachttoren.
Dit gebied is al vele eeuwen een strategisch verdedigingspunt tegen invallen uit het oosten.

Ingensche Waarden

De Ingensewaard ligt tussen Kesteren en Lienden in de Betuwe. De Rijn stroomde hier in het verleden vlak langs de dorpen Kesteren en Lienden. Door onbekende omstandigheden heeft de rivier zich aan het begin van de 13e eeuw verlegd.

Hier ligt nog steeds een oude rivierbedding van de Rijn, die ook wel de Oude Rijn wordt genoemd.
De loop van de rivier de Rijn is door de eeuwen heen vaak veranderd mede door vele dijkdoorbraken en zij slingerde (meanderde) zich door het landschap.
De hoofdstroom liep hier, van wat nu de Ingensewaard is, naar de overkant. De stroom stak schuin over richting Elst (U) naar wat nu de Elsterbuitenwaarden zijn.
In het gebied loopt een klompenpad over een eeuwenoude (midddeleeuwse) Rijndijk.
Het is een typisch gebiedje voor weide- en watervogels.

Jufferswaard bij Renkum, teruggegeven aan de natuur ontwikkelt zich snel

Deze uiterwaard ligt net ten oosten van de papierfabrieken van Parenco en Reparco, een relatief smalle strook tussen de provinciale weg Arnhem – Utrecht (N225) en de Nederrijn. De beschikbare klei in deze uiterwaard was van buitengewoon goede kwaliteit en werd gewonnen voor kleinschalige keramische industrie. De waterplassen, die nu aanwezig zijn in de Jufferswaard, zijn door afgraving ontstaan. Deze waterplassen dreigden te verdrogen. In 2015 vond herinrichting (door de beheerder Staatsbosbeheer) plaats met aanpassing en verlegging van de Heelsumse beek. Langzamerhand begint het nieuw ingerichte terrein nu vorm te krijgen en zijn er veel interessante planten en vogels te zien.
Staatsbosbeheer, Rijnvallei

Kasteel Doorwerth, een stoer Middeleeuws kasteel

Kasteel Doorwerth ligt pal westelijk van de stuw van Driel. Het kasteel is een stoer, middeleeuws slot en laat zien hoe vroeger op een landgoed werd geleefd. In de ingerichte vertrekken kun je de vroegere sfeer letterlijk ruiken, zien en horen. Het thema ‘kasteel in bedrijf’ verenigt de geschiedenis, bosbouw en jacht. De Doorwerthsche waarden liggen tussen Renkum en de stuw van Driel. De noordelijke begrenzing is de stuwwal.
Gelders Landschap & Kasteelen – Kasteel Doorwerth

Klompenwaard

Dit is één van de oudste natuurontwikkelingsgebieden in de Gelderse Poort, met een meestromende nevengeul. Een rijke flora, tal van vogels en zoogdieren kenmerken het gebied. Koniks (paarden) en Rode Geuzen (koeien) houden door hun begrazing de variatie in het gebied groot.
In de Klompenwaard ligt ook fort Pannerden, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Staatsbosbeheer, Gelderse Poort

Loowaard

Dit unieke gebied bestaat uit moeras en grasland in de uiterwaard van het Pannerdensch kanaal en behoort tot de Rijnstrangen, die een beetje weggestopt zijn  in de Gelderse Poort.
Lange tijd waren de strangen (rivierarmen) een heel dynamisch onderdeel van de rivier. Ze speelden een belangrijke rol in de waterverdeling naar de verschillende Rijntakken.
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de Rijnstrangen van de rivier afgekoppeld.
Sindsdien heeft het gebied zich ontwikkeld tot een laag dynamisch binnendijks moerasgebied met grote natuurwaarde, dat voornamelijk gevoed wordt door kwelwater uit het naburige Montferland. Het gebied waar de dode rivierloop van de Rijn ligt heeft een heel gevarieerd landschap met oeverwallen, stroomruggen (in het landschap zichtbare restanten van een voormalige rivierbedding), geulen, oude beddingen en kommen.
De vegetatie in Loowaard verandert langzaam maar zeker van monotoon distelveld tot een soortenrijke ruigte, met op de oever van de rivier stroomdalplanten.

Maneswaard Opheusden, leefgebied veel watervogels

Maneswaard is een uiterwaard aan de zuidzijde van de Nederrijn. Door het afgraven van grind en klei voor de steenfabrieken in de buurt zijn grote waterpartijen ontstaan. Zij vormen een uitstekende leefomgeving voor een groot aantal watervogels. Maneswaard en De Spees dient als overloopgebied voor de rivier bij hoog water. De natuurontwikkeling staat dan ook in dienst van het open karakter van het landschap.
Gelders Landschap & Kasteelen – Maneswaard en De Spees

Meinerswijk, uitgebreid natuurgebied tegenover stadscentrum

Meinerswijk is een uitgebreid uiterwaardengebied op de zuidelijke oever van de Rijn, direct tegenover het centrum van de stad Arnhem. Er is veel te zien, zowel op het gebied van natuur als cultuurhistorie. Sporen van bewoning van het gebied gaan ver terug tot de tijd van het Romeinse rijk. In het gebied liggen een aantal cultuur-historische objecten en het buurtschap De Praets.

https://www.stadsblokkenmeinerswijk.nl

Nieuwe Hollandse Waterlinie met Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815. De linie is 85 kilometer en bestaat uit ongeveer vijftig forten en vijf vestingsteden. Een groot aantal forten is toegankelijk voor publiek. De verdedigingslinie is genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. Het grootste rijksmonument van Nederland hoopt binnenkort op de Werelderfgoedlijst te staan.
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Oosterbeek, Oude Kerk

Al in de 10e eeuw werd in Oosterbeek een kerkje gebouwd, waarvan het bouwmateriaal mogelijk van de Romeinse versterkingen aan de andere kant van de Rijn, uit Driel en de Meinerswijk komt. Van oorsprong was de kerk een zaalkerk. Pas in de 14e eeuw werd het kerkje uitgebreid met een toren.
Omdat de bevolking groeide werd er in de loop der eeuwen flink aangebouwd. In de 19e eeuw kwamen er zelfs twee zijbeuken bij, waarna in de kerk plaats was voor 700 personen.
In september 1944 tijdens de Slag om Arnhem lag Oosterbeek in het hart van het slagveld. De kerk met pastorie was voor de geallieerden één van de laatste steunpunten voordat ze zich terugtrokken over de Rijn. De kerk kwam zwaar beschadigd uit de oorlog.
Na een grote restauratie, waarbij de zijbeuken uit de 19e eeuw niet meer zijn teruggeplaatst, is in 1949 het kerkje weer in gebruik genomen. Sindsdien zijn zowel Britse- als Poolse oorlogsveteranen met hun familie vaste bezoekers.

Oude Kerk Oosterbeek

Palmerswaard bij Rhenen, onderdeel van Natura2000

In de Palmerswaard langs de Nederrijn, net ten westen van Rhenen, vind je prachtige riviernatuur. Het is een Natura2000-gebied en maakt daarmee deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden, waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid.
Utrechts Landschap – Palmerswaard

Pannerdensche Kop

De Pannerdensche Kop is het punt waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Het Pannerdensch Kanaal loopt van de Pannerdensche Kop tot de Neder-Rijn bij Angeren en is 6 kilometer lang. Het kanaal is ruim 300 jaar geleden gegraven.

Rhenen, historische stad met een groots verleden.

Rhenen is een stadje in de provincie Utrecht. In 2008 vierde de stad uitgebreid dat het 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. De historie van Rhenen gaat echter veel verder terug, de Romeinen bivakkeerden al in deze omgeving, getuige de vele Romeinse voorwerpen die gevonden zijn. Rhenen heeft een lange en interessante geschiedenis. Een belangrijke bezienswaardigheid is de laatgotische Cunerakerk, gebouwd tussen 1492 en 1531. De toren is een der fraaiste voorbeelden van de laat-gotiek in Nederland Rhenen ligt aan de noordoever van de Nederrijn. Via een brug is de stad met de Gelderse Neder-Betuwe verbonden. De voormalige spoorbrug werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest en is herbouwd als auto- en fietsbrug.
Cuneragilde Rhenen

Het Rondeel bij Culemborg, wandelbos sinds de zeventiende eeuw.

Zo rond 1640 is het Rondeel als wandelbos aangelegd. De oorspronkelijke vorm is bewaard gebleven en het Rondeel heeft nog steeds de functie van wandelgebied. Het is een vierkante ruimte omgeven en doorkruist door lanen. Het Rondeel is een rijksmonument en is beslist uniek in Nederland, vooral door de cirkelvormige ruimte in het midden.

Smalspoormuseum Heteren, uniek beeld van industriële spoorhistorie

Industrieel smalspoor vond in Nederland op ruime schaal toepassing. Vooral bij steenfabrieken werd deze vorm van transport veel ingezet. Er liepen soms kilometerslange lijnen door de uiterwaarden van de grote rivieren, vanaf de kleiputten naar de stort op het fabrieksterrein. Bij Steenbakkerij Randwijk in Heteren is een uniek stuk smalspoorgeschiedenis te bewonderen, beheerd door de Gelderse Smalspoor Stichting.
Gelders Smalspoormuseum

Hoornwerk De Spees, deel van de verlengde Grebbelinie in de Betuwe

Wie de Rijnbandijk tussen Kesteren en Opheusden in de Betuwe volgt, komt langs een restant van de verlengde Grebbelinie in de Betuwe. Vlakbij de toenmalige boerderij ‘De Spees’ sloot een versterkte liniedijk aan op de Rijnbandijk. De fortificatie stamt uit 1799 en was bedoeld om de vijand, als die over de dijk zou naderen, tegen te houden.
Gelders Landschap & Kasteelen – Maneswaard en De Spees

Stuw bij Amerongen met vistrap

Het stuw- en sluizencomplex Amerongen is een waterstaatkundig kunstwerk in Nederland. Het bestaat uit een stuw en een schutsluis. Later kwam er ook een vistrap bij. Het is gebouwd in de Nederrijn nabij Amerongen. De stuw moet de waterstand tussen Driel en Amerongen op peil houden. Als weinig water aangevoerd wordt via de Rijn, dan zorgt het sluiten van de stuw ervoor dat het water in het achterland niet te laag komt te staan. Bij te veel water kan de stuw uit de rivier gehaald worden zodat water snel richting Noordzee stroomt. De vistrap of vispassage maakt het voor vissen, zoals de zalm mogelijk om stroomopwaarts de Nederrijn op te zwemmen, aangezien dit niet kan via de stuw of de waterkrachtcentrale. De stuw bij Amerongen is in 2018 gerenoveerd.

Wageningse Bovenpolder ontdekt door bevers

De Bovenste Polder of Bovenpolder onder Wageningen heette oorspronkelijk Troosterpolder en is al sinds 1635 een buitenpolder langs de Nederrijn. Na de grote overstroming van januari 1995 was er behoefte aan klei voor dijkverbetering in de regio (Grebbedijk). In de Bovenste Polder is toen door maaiveldverlaging versneld een geul aangelegd die in de loop van 1996 klaar was. Het beheer door Staatsbosbeheer vormt het gebied nu om tot een mooi natuurgebied waar zich inmiddels een aantal bevers heeft gevestigd.
Staatsbosbeheer – Wageningse Bovenpolder

Werk aan de Groeneweg, ooit infanteriestelling, nu domein van vleermuizen

Aan de Lekdijk, ter hoogte van Schalkwijk, ligt Werk aan de Groeneweg, een voormalige infanteriestelling, een rijksmonument dat door Staatsbosbeheer gerestaureerd is. Het gebied is goed toegankelijk gemaakt, met bruggen, doorkijkjes en informatieborden. Ook het vrije schootsveld is, afgezien van wat blijvende begroeiing, grotendeels hersteld. Van de ongeveer 50 betonnen groepsschuilplaatsen is een deel weer van binnen te bekijken. De rest van de stelling is uitsluitend toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.
Staatsbosbeheer – Werk aan de Groeneweg

Werk aan het Spoel bij Culemborg, verdedigingslinie met culturele aspiraties.

Het fort ligt aan de Lek op ca. 1 km van Fort Everdingen en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is gebouwd in de periode 1816-1824 en had als doel de nabijgelegen Waaiersluis te beschermen. Samen met de inundatie-voorzieningen van Fort Everdingen kon hiermee de polder tussen Culemborg en de Diefdijk onder water worden gezet om het land te verdedigen tegen de vijand. Werk aan het Spoel heeft sinds enkele jaren een nieuwe culturele en recreatieve bestemming gekregen. Zo is er een openluchttheater waar regelmatig leuke activiteiten met muziek, dans, toneel en theater zijn en waar het goed toeven is bij ‘Caatje aan de Lek’.
Werk aan het Spoel

Wijk bij Duurstede, geschiedenis loopt terug tot in de Romeinse tijd

Wijk bij Duurstede is een vestingstad in de provincie Utrecht. Het ligt ten noorden van de grote rivieren in het midden van Nederland. De stad ligt aan de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek en de splitsing van de Nederrijn in de Lek en de Kromme Rijn. Tijdens de Romeinse tijd bevond zich hier aan de Rijn een Romeins castellum, wellicht Levefanum. Ook liep de noordelijke grens, de limes van het Romeinse Rijk dwars door Wijk bij Duurstede.

IJsselkop, IJssel splitst zich af van de Rijn

Tussen Huissen en Westervoort, bij kilometerraai 879 ligt de IJsselkop de aardrijkskundige naam voor de landpunt op de scheiding van de Rijn en IJssel.