Je bent hier:

De Stichting Rijnoevervaarten

De Stichting Rijnoevervaarten exploiteert sinds 2017 het Safarischip De Blauwe Bever. Nadat de vorige eigenaar, Utrechts Landschap, einde seizoen 2016 besloten had om de exploitatie van het safarischip te beëindigen, hebben de vrijwilligers van destijds het initiatief genomen om de activiteiten voort te zetten
Nog steeds worden de stichting en de uitvoeringsorganisatie van het safarischip gerund door uitsluitend vrijwilligers.
Zij zorgen, middels aantrekkelijke vaartochten, voor het behoud van de natuurbeleving op de Nederrijn en de Lek en in aangrenzende natuurgebieden en cultuur-historische monumenten.

De Stichting Rijnoevervaarten heeft tot doel het organiseren van belevenisvaarten en excursies in de delta van de Nederrijn en Lek tussen Arnhem en Culemborg, aan de voet van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de Grebbeberg, de Wageningse berg en langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen en door het stimuleren en coördineren van activiteiten van en door vrijwilligers, die hun vaardigheden en kennis willen aanwenden voor de verwezenlijking van het doel.

De Blauwe Bever vaart naar schitterende rivieroevergebieden, waar de passagiers onder begeleiding van onze deskundige en ervaren gids de natuur intrekken. Bij bezoeken aan specifieke landgoederen of cultuurhistorische monumenten wordt vaak samengewerkt met onder andere gidsen van Utrechts Landschap (UL), Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) , Staatsbosbeheer en het Instituut voor Natuureducatie (IVN) .
Varen met De Blauwe Bever is geschikt voor een brede doelgroep. De Stichting is uniek in de sector van varende natuurbeleving en is in de regio van de Nederrijn en de Lek de enige faciliteit ter verkenning van de natuur vanaf het water.

Exploitatie van de stichting

Het onderhoud van het safarischip,  is de grootste kostenpost. Daarbij hoort ook de certificering voor alle Nederlandse binnenwateren, de trainingen en keuringen van de bemanning met het oog op bevoegdheid en veiligheid. Daarnaast zijn er bedrijfskosten, zoals website, foldermateriaal advertentiekosten en havengelden.

De stichting genereert inkomsten ter dekking van de kosten uit kaartverkoop, charters, subsidies, giften en sponsoring, eventueel ook in natura. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Een stoer schip

De Blauwe Bever is een stoer schip, waarop je vanaf het open, overdekte bovendek een directe beleving hebt met de riviernatuur. Geen rondvaartboot met beslagen ramen, maar een werkschip, hoog genoeg om over de zomerkades te kijken en met faciliteiten om bij een krib af te meren. De Blauwe Bever heeft Wageningen als thuishaven. De passagiersvaarten vertrekken vanaf wisselende plaatsen langs de Nederrijn en de Lek om in het grote vaargebied tussen Arnhem en Culemborg meerdere mogelijkheden te bieden om aan boord te gaan. De vertreklocaties worden in de vaarplanning aangegeven.

Onze vrijwilligers

Sinds de oprichting van de Stichting Rijnoevervaarten wordt de organisatie rond De Blauwe Bever gerund door vele vrijwilligers. Tijdens het vaarseizoen zetten zij zich met hart en ziel in om de passagiers optimaal te laten genieten van ons vaarprogramma. In de wintermaanden verrichten zij zo nodig hand en spandiensten bij het technisch onderhoud. De gidsen leveren een aandeel in de planning voor het komende vaarseizoen.

Je bent hier: