Het onderhoud van het safarischip,  is de grootste kostenpost. Daarbij hoort ook de certificering voor alle Nederlandse binnenwateren, de trainingen en keuringen van de bemanning met het oog op bevoegdheid en veiligheid. Daarnaast zijn er bedrijfskosten, zoals website, foldermateriaal advertentiekosten en havengelden.

De stichting genereert inkomsten ter dekking van de kosten uit kaartverkoop, charters, subsidies, giften en sponsoring, eventueel ook in natura. De stichting heeft geen winstoogmerk.