De leukste rijnoevervaarten van Nederland met de Blauwe Bever

    E-mail: info@deblauwebever.nl

De schipper

De Blauwe Bever beschikt over een tiental gekwalificeerde en ervaren schippers. Enkele van hen zijn nog actief als schipper op de binnen- en zeevaart. De schipper is de hoogst verantwoordelijke voor veiligheid tijdens de vaart.

De matroos

Onze matrozen assisteren bij het aan- en afmeren van het schip en zorgen ervoor dat de passagiers veilig aan en van boord gaan. Zij werken in nauwe samenwerking met de schipper, hebben ervaring met varen en leren al doende.

Het maatje

Voor de maatjes is goed gastheerschap het uitgangspunt. Ze checken je reservering en verkopen in de besloten benedenhut koffie, thee, dranken, eenvoudige snacks en soep. Het maatje is ook jouw vraagbaak voor aangelegenheden, die het schip en de vaart betreffen.

De gids

Onze gidsen zijn goed opgeleide en deskundige vrijwilligers, die vaak ervaring hebben opgedaan en in sommige gevallen ook nog actief zijn bij Utrechts Landschap, het Geldersch Landschap & Kasteelen, Staatsbosbeheer en IVN.

De vrijwilligers

Al deze vrijwilligers zijn zeer betrokken bij het safarischip en stonden te juichen toen het bestuur in oprichting in december 2016 kon besluiten om een doorstart te maken met de Blauwe Bever. Zij hebben hun hart al vele jaren aan het schip verpand.

De schippers krijgen vanwege hun bevoegdheid, samen met de matrozen die mede verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de passagiers, een geringe financiële tegemoetkoming; voor de overige vrijwilligers geldt een beperkte onkostenvergoeding.

De vrijwilligers zijn het hart van de organisatie: zonder hen kan er niet gevaren worden. De werkzaamheden die zij verrichten zijn geheel verschillend van aard, waardoor voor veel mensen het aantrekkelijk is om zich bij ons aan te sluiten. Wat nodig is: motivatie & vrije tijd. Vrijwilliger worden? Neem contact op via  info@deblauwebever.nl