De Stichting Rijnoevervaarten

Wij zijn de vrijwilligers die ons inzetten om safarischip De Blauwe Bever te behouden voor natuurbeleving op de Nederrijn en de Lek en in aangrenzende natuurgebieden en cultuur-historische locaties.

Nadat de vorige eigenaar, Utrechts Landschap, einde seizoen 2016 besloten had om de exploitatie van het safarischip te beëindigen, hebben de vrijwilligers het initiatief genomen om de activiteiten voort te zetten en daartoe een stichting op te richten. De Stichting Rijnoevervaarten heeft tot doel het organiseren van belevenisvaarten en excursies in de delta van de Nederrijn en Lek tussen Arnhem en Culemborg, aan de voet van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de Grebbeberg, de Wageningse berg en langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen en door het stimuleren en coördineren van activiteiten van en door vrijwilligers, die hun vaardigheden en kennis willen aanwenden voor de verwezenlijking van het doel.

We varen met het safarischip De Blauwe Bever, van waaruit we de natuur intrekken en de bezoekers met gidsen van Utrechts Landschap (UL), Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) , Staatsbosbeheer en IVN het natuurgebied met zijn landgoederen en cultuurhistorische elementen gaan verkennen.
Varen met De Blauwe Bever is geschikt voor een brede doelgroep. De Stichting is uniek in de sector van varende natuurbeleving en is in de regio van de Nederrijn en de Lek de enige faciliteit ter verkenning van de natuur vanaf het water.

 

Exploitatie van de stichting

De onderhoudskosten van het safarischip, met certificaat voor alle Nederlandse binnenwateren, de trainingen en keuringen van de bemanning met het oog op bevoegdheid en veiligheid zijn de grootste kostenpost. Daarnaast zijn er bedrijfskosten, zoals website en foldermateriaal. De stichting genereert inkomsten ter dekking van de kosten uit kaartverkoop, charters, subsidies, giften en sponsoring, evt. ook in natura. De stichting heeft geen winstoogmerk.