Met nog een aantal mooie vaarten voor de boeg deze maand loopt ons vaarseizoen 2020 zo langzamerhand af.  Na de laatste vaart op 25 oktober vaart De Blauwe Bever naar de winter- ligplaats. Dan is het tijd voor evalueren, onderhoud en voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Nu al een beetje terugkijkend kan worden gesteld dat 2020 wereldwijd en dus ook voor De Blauwe Bever een turbulent jaar was. Corona heeft hard toegeslagen en het ziet er niet naar uit dat we er snel vanaf zullen zijn.
Voor ons betekende het in ieder geval een verlate start. Per 1 juli mochten we gaan varen, waarbij allerlei beperkingen in acht moesten worden genomen. De belangrijksten waren wel de anderhalve meter afstand, waardoor het aantal passagiers drastisch werd verminderd, maar ook waren groepsbezoeken aan  natuurgebieden en historische monumenten dit jaar onmogelijk.
Toch heeft gelukkig het overgrote deel van de passagiers aangegeven te hebben genoten van de aangepaste vaarten.

Voor volgend jaar wordt al stevig nagedacht over nieuwe vaarprogramma’s. Hoewel we hopen dat we weer als vanouds mooie tochten, gecombineerd met een bezoek aan een natuurgebied of een cultuurhistorisch monument, mogen maken, moeten we rekening houden met een verlengd coronaregime. Dus wordt er ook een alternatief vaarplan gemaakt, waarbij mogelijke coronabeperkingen worden meegenomen.

Omdat we nog bezig zijn het vaarplan en dus ook een alternatief vaarplan voor het seizoen 2021 op te stellen, is het nu nog niet mogelijk te boeken. Wel kun je, via dit formulier, aangeven dat je geïnformeerd wilt worden als de vaarten gepubliceerd worden. Dan sturen wij je een bericht en kun je boeken.

Traditiegetrouw is de aftrap van het vaarseizoen 2021 op de eerste Paasdag met de Paashaas aan boord. Altijd een groot succes voor jong en oud en redelijk snel volgeboekt.
Boeken daarvoor is dus nu nog niet mogelijk, maar je kunt je wel aanmelden via varen met de Paashaas voor een voorlopige reservering.  Zodra er geboekt kan worden, krijgen de aanmelders als eersten de gelegenheid om te boeken.