De leukste rijnoevervaarten van Nederland met de Blauwe Bever

    E-mail: info@deblauwebever.nl

De Stichting Rijnoevervaarten

Doel van de Stichting Rijnoevervaarten

Stichting Rijnoevervaarten heeft tot doel het organiseren van belevenis-vaarten en excursies in de delta van de Nederrijn en Lek tussen Arnhem en Culemborg, aan de voet van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de Grebbeberg, de Wageningse berg en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het middel is het safarischip De Blauwe Bever, van waaruit de natuur betreden kan worden en de bezoekers met gidsen van Het Utrechts Landschap (UL) en/of Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) het natuurgebied met zijn landgoederen en cultuurhistorische elementen gaan verkennen.

De doelgroep is nationaal met een accent op alle inwoners van de provincies Utrecht (1,2 miljoen inwoners) en Gelderland- Zuid (1 miljoen inwoners).
De Stichting is uniek in de sector van varende natuurbeleving en is in de regio van de en Nederrijn en Lek de enige faciliteit ter verkenning van de natuur vanaf het water.
Exploitatie van de stichting
De onderhoudskosten van het safarischip, met certificaat voor alle Nederlandse binnenwateren, de trainingen en keuringen van de bemanning met het oog op bevoegdheid en veiligheid zijn de grootste kostenpost. Daarnaast zijn er bedrijfskosten, zoals website en foldermateriaal.
De stichting genereert inkomsten ter dekking van de kosten uit kaartverkoop, charters, subsidies, giften en sponsoring, evt. ook in natura. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wijziging Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Dan geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie (EU) en wordt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) buiten werking gesteld.
Het bestuur van Stichting Rijnoevervaarten legt momenteel de laatste hand aan een aan de AVG ontleende privacyverklaring.
Zodra de eindversie beschikbaar is, wordt de tekst op deze website gepubliceerd.
Vooruitlopend op die publicatie hechten wij eraan te melden, dat onze stichting zorgvuldig zal blijven omgaan met de van vrijwilligers, passagiers en donateurs verkregen persoonsgegevens.