De afgelopen weken waren er heftige regen- en onweersbuien In het stroomgebied van Rijn en Maas. Deze buien zorgen er voor dat het waterpeil van de rivieren gaat stijgen. Dit heeft gevolgen voor varen op de Nederrijn.

Het wassende water heeft consequenties voor het varen op de rivieren. Met name in de zomer is een te kort aan water door droogte niet goed, maar te veel water door neerslag evenmin.
Het teveel aan water moet zo snel mogelijk worden afgevoerd en er moet worden voorkomen dat de uiterwaarden gaan onderlopen. Het onderlopen van deze gebieden is niet wenselijk, omdat een groot deel van de uiterwaarden juist in de zomer gebruikt worden voor agrarische doeleinden en recreatie.

Voor het snel laten afvloeien heeft Rijkswaterstaat daarom de stuwen in de Nederrijn geopend. Dit betekent dat in de Nederrijn, waar normaal bijna geen stroming is, er nu juist veel stroming is.
Het is door die sterke stroming daarom voor de Blauwe Bever ook niet mogelijk om overal aan kades of kribben aan te leggen.
Uniek is wel de mogelijkheid om via het stuwkanaal door de stuw te varen en deze van heel dichtbij te bekijken. De gids aan boord zal van alles vertellen over de werking van het stuwencomplex.