De leukste rijnoevervaarten van Nederland met de Blauwe Bever

    E-mail: info@deblauwebever.nl

Laag water

Op dit moment is de waterstand in onze rivieren erg laag; soms ondervindt ons schip, De Blauwe Bever, daar hinder van.
De meeste vaarten met de Blauwe Bever vinden plaats tussen de stuwen van Driel en Amerongen en verlopen normaal.
Tussen de stuw bij Amerongen en de stuw bij Hagestein en tussen Pannerden en de stuw bij Driel is de waterstand laag.
In die gebieden zijn wij soms genoodzaakt om ons programma aan te passen.
Goed om te weten:
Op 2 augustus 2018 is de waterstand bij het Peilmeetstation IJsselkop (Arnhem) ruim 2 meter lager dan normaal.