Op dit moment is de waterstand in onze rivieren erg laag; soms ondervindt ons schip, De Blauwe Bever, daar hinder van.
De meeste vaarten met de Blauwe Bever vinden plaats tussen de stuwen van Driel en Amerongen en verlopen (vooralsnog) normaal.
Tussen de stuw bij Amerongen en de stuw bij Hagestein en tussen Pannerden en de stuw bij Driel is de waterstand laag.
In die gebieden zijn wij soms genoodzaakt om ons programma aan te passen.


Aanvulling 15 augustus 2022:
Ook tussen de stuwen van Driel en Amerongen is het waterpeil nu aan het dalen en zijn er enkele veren uit de vaart.
Uiteraard houden wij de situatie in de gaten en zullen daar waar nodig ons programma aan passen.


Aanvulling 17 augustus 2022:
De stand van zaken op dit moment is, dat de overige geplande vaarten nog gewoon door kunnen gaan. Uiteraard houden wij de situatie dagelijks in de gaten. Mocht er iets wijzigen voor een bepaalde vaart of vaarten dan worden degenen die hebben geboekt per mail op de hoogte gesteld.


Aanvulling 21 augustus 2022:

Rivieroevervaarten, Speciale vaarten en Avondvaarten:
Door de lage waterstand kunnen we op 24 augustus niet vanaf Elst (U) vertrekken.
In plaats daarvan vertrekken we vanaf Rhenen. Zij die deze vaart geboekt hadden zijn inmiddels geïnformeerd.


Aanvulling 4 september 2022:
Na een aanvankelijk steiging is tussen de stuwen van Driel en Amerongen het waterpeil nu weer aan het dalen.
Uiteraard houden wij de situatie in de gaten en zullen daar waar nodig ons programma aan passen en de betreffende passagiers te informeren.


Aanvulling 23 september 2022:
Na een aanvankelijke steiging tussen de IJsselkop en Arnhem, is het waterpeil daar nu weer aan het dalen. De verwachting is dat de waterstand op zaterdag 24 en zondag 25 september dusdanig laag zal zijn, dat we in Arnhem helaas geen passagiers kunnen opnemen. De vaarten van 24 en 25 september vanaf Arnhem zijn daarom helaas geannuleerd.
Op dit moment zijn er geen problemen tussen de stuwen van Driel en Amerongen meer.

Chartervaarten:
Daar waar de lage waterstand van invloed is, wordt met de opdrachtgever contact opgenomen.