Op dit moment is de waterstand in onze rivieren erg laag; soms ondervindt ons schip, De Blauwe Bever, daar hinder van.
De meeste vaarten met de Blauwe Bever vinden plaats tussen de stuwen van Driel en Amerongen en verlopen (vooralsnog) normaal.
Tussen de stuw bij Amerongen en de stuw bij Hagestein en tussen Pannerden en de stuw bij Driel is de waterstand laag.
In die gebieden zijn wij soms genoodzaakt om ons programma aan te passen.

Aanpassing 15 augustus 2022:
Ook tussen de stuwen van Driel en Amerongen is het waterpeil nu aan het dalen en zijn er enkele veren uit de vaart.
Uiteraard houden wij de situatie in de gaten en zullen daar waar nodig ons programma aan passen.

Wijziging i.v.m. de lage waterstand