De leukste rijnoevervaarten van Nederland met de Blauwe Bever

    E-mail: info@deblauwebever.nl

Doel van de Stichting Rijnoevervaarten

Stichting Rijnoevervaarten heeft tot doel het organiseren van belevenis-vaarten en excursies in de delta van de Nederrijn en Lek tussen Arnhem en Culemborg, aan de voet van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de Grebbeberg, de Wageningse berg en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het middel is het safarischip De Blauwe Bever, van waaruit de natuur betreden kan worden en de bezoekers met gidsen van Het Utrechts Landschap (UL) en/of Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) het natuurgebied met zijn landgoederen en cultuurhistorische elementen gaan verkennen.

Beleidsplan Stichting Rivieroevervaarten

De doelgroep is nationaal met een accent op alle inwoners van de provincies Utrecht (1,2 miljoen inwoners) en Gelderland- Zuid (1 miljoen inwoners).

De Stichting is uniek in de sector van varende natuurbeleving en is in de regio van de en Nederrijn en Lek de enige faciliteit ter verkenning van de natuur vanaf het water.

Exploitatie van de stichting

Kosten

De onderhoudskosten van het safarischip, met certificaat voor alle Nederlandse binnenwateren, de trainingen en keuringen van de bemanning met het oog op bevoegdheid en veiligheid zijn de grootste kostenpost. Daarnaast zijn er bedrijfskosten, zoals website en foldermateriaal.

Inkomsten

De stichting genereert inkomsten ter dekking van de kosten uit kaartverkoop, charters, subsidies, giften en sponsoring, evt. ook in natura.

De stichting heeft geen winst oogmerk

Voor het overgangsjaar 2017 wordt ingezet op min. 100 vaarten. Met meer en betere promotie, in samenwerking met de regionale VVV’s en Regionale Bureaus voor Toerisme in een groter gebied (Gelderland en Utrecht) verwachten we de bezettingsgraad te verhogen. De Verlies & Winst- rekening laat voor 2017, een nadelig saldo zien. Dit tekort wordt gedekt door eenmalige startsubsidies, verstrekt in het kader van natuurbeleving, toerisme en recreatie.

Gedurende het vaarseizoen 2017 zal intensief ingezet worden op het verkrijgen van structurele sponsoring en het vergroten van het aantal excursies.