Als gevolg van het hoge water hebben we ons vaarplan tot en met 31 juli 2021 aangepast. We kunnen niet aanleggen op onze vertreklocaties in Rhenen en Renkum waardoor we vertrekken vanaf Wageningen (Het Stek), waar een hoge kade is (De passagiers waarop dit van toepassing is, zijn door ons geïnformeerd).

Uiteraard kunnen de excursies in de ondergelopen en drassige uiterwaarden ook niet doorgaan.

Behalve dit nadeel levert het hoge water ons ook een onverwacht voordeel.
Zolang de stuwen geheven zijn, kunnen we in Driel door het stuwkanaal onder de stuw doorvaren en dit bouwwerk op een andere manier bewonderen. Daarom varen we van Wageningen stroomopwaarts naar het oosten tot de stuw bij Driel. Doordat we door het stuwkanaal varen, duurt de vaart mogelijk iets langer.

De foto’s zijn gemaakt door Rob Moret, tijdens één van de bijzondere vaarten.