De leukste rijnoevervaarten van Nederland met de Blauwe Bever

    E-mail: info@deblauwebever.nl

Natuurgebieden – onze bestemmingen

De Blauwe Kamer bij Rhenen
De Blauwe Kamer grenst aan de oostkant van de Grebbeberg. De Blauwe Kamer is sinds 1984 in fasen in beheer gekomen van het UL en bestaat uit uiterwaarden (100ha), fortificaties (12ha) en het terrein van de voormalige steenfabriek (8ha).
In 1992 is de inrichting van de Blauwe Kamer als natuurterrein voltooid. Nu, na 25 jaar kun je er zien hoe dit uitgewerkt heeft in een volgroeid ecosysteem.

Bosscherwaarden (steenfabriek) in de uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede
Rond 1900 waren aan weerszijden van de rivier nog zo’n vijftien fabrieken in volle productie.
De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede is één van de steenfabrieken waar de laatste steen al geruime tijd geleden werd gebakken (1991). De in 1923 gestichte fabriek met ringoven en karakteristieke schoorsteen is een beschermd rijksmonument.  Het U.L is eigenaar van dit erfgoed. De steenfabriek Bosscherwaarden met zijn de monumentale ringoven, de 40 meter hoge schoorsteen en een fabriekshal is in 2008-2009 gerenoveerd. Tevens is er een nieuwe ontvangstruimte en informatieruimte gebouwd, waarvan het ontwerp refereert aan de droogloodsen die hier in het verleden hebben gestaan.

Elst, voormalige steenfabriek Timmermans
Rijkswaterstaat heeft in 2009 de fabriek en met name het fabrieksterrein gekocht voor haar programma ‘Ruimte voor water’.
De uiterwaarden van de Lek worden weer benut om bij hoog water als waterbuffer te dienen. De sloop van de fabriek is in 2011 begonnen. Het terrein is afgegraven. De aanwezige fabrieksschoorsteen en de voormalige bedrijfswoning zijn de enige nog aanwezige bouwwerken die verwijzen naar de vroegere bedrijfssituatie. De schoorsteen is een passende herinnering in het lint van (voormalige) steenfabrieken langs de Neder-Rijn en Lek. Nabij de steenfabriek is een natuurterrein met oude Rijnstrang.

Everdinger Waarden
Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet.

Fort Everdingen is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vernoemd naar het naburige dorp Everdingen.

Jufferswaard bij Renkum
Deze uiterwaard ligt net ten oosten van de papierfabrieken van Parenco en Reparco, ten zuiden van de provinciale weg N225.
De beschikbare klei in deze uiterwaard was van buitengewoon goede kwaliteit en werd gewonnen voor kleinschalige keramische industrie. De waterplassen die nu aanwezig zijn in de Jufferswaard zijn door afgraving ontstaan. Deze waterplassen dreigden te verdrogen. In 2015 vond herinrichting  (door de beheerder Staatsbosbeheer) plaats met aanpassing en verlegging van de Heelsumse beek. Langzamerhand begint het nieuw ingerichte terrein nu vorm te krijgen en zijn er veel interessante planten en vogels te zien.

Kasteel Doorwerth en de Doorwertsche Waarden
De Doorwertsche waarden liggen tussen Renkum en de stuw van Driel. De noordelijke begrenzing is de stuwwal.
Hier ligt ook, pal westelijk van de stuw van Driel, kasteel Doorwerth.

Meinerswijk
Meinerswijk is een uiterwaardengebied op de zuidelijke oever van de Rijn direct tegenover het centrum van de stad Arnhem.
Sporen van bewoning van het gebied gaan ver terug tot de tijd van het Romeinse rijk. In het gebied liggen een aantal cultuur-historische objecten en het buurtschap De Praets.

Nieuwe Hollandse Waterlinie  (met Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg)
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815. De linie is 85 kilometer en bestaat uit zo’n vijftig forten en vijf vestingsteden. Een groot aantal forten is toegankelijk voor publiek.

Palmerswaard bij Rhenen
In de Palmerswaard langs de Nederrijn net ten westen van Rhenen vindt u prachtige riviernatuur. Het is een Natura2000-gebied en maakt daarmee onderdeel uit van een Europees netwerk aan natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht, om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid.

Hoornwerk De Spees tussen Kesteren en Opheusden

Wie de Rijnbandijk in de Betuwe volgt, komt langs een restant van de verlengde Grebbeliniein de Betuwe. Vlakbij de toenmalige boerderij “De Spees” sloot een versterkte liniedijk aan op de Rijnbandijk. De fortificatie stamt uit 1799 en was bedoeld om de vijand, als die over de dijk zou naderen, tegen te houden.

Wageningse Bovenpolder
De Bovenste Polder of Bovenpolder onder Wageningen heette oorspronkelijk Troosterpolder en is al sinds 1635 een buitenpolder langs de Nederrijn. Na de grote overstroming van januari 1995 was er behoefte aan klei voor dijkverbetering in de regio (Grebbedijk). In de Bovenste Polder is toen door maaiveldverlaging versneld een geul aangelegd die in de loop van 1996 gereed kwam. Het beheer door Staatsbosbeheer vormt het gebied nu om tot een mooi natuurgebied waar zich inmiddels een aantal bevers heeft gevestigd.

Werk aan de Groeneweg Aan de Lekdijk ter hoogte van Schalkwijk ligt Werk aan de Groeneweg, een voormalige infanteriestelling, een rijksmonument dat door Staatsbosbeheer gerestaureerd is. Het gebied is goed toegankelijk gemaakt, met bruggen, doorkijkjes en informatieborden. Ook het vrije schootsveld is, afgezien van wat blijvende begroeiing, grotendeels hersteld. Van de circa 50 betonnen groepsschuilplaatsen is een deel weer van binnen te bekijken. De rest van de stelling is uitsluitend toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.