Je bent hier:

Corona

Vanaf 25 september wordt ons bezoekers protocol buiten werking gesteld. Nieuw is dat alle passagiers, ouder dan 12 jaar, voordat ze aan boord gaan een Corona Toegangs Bewijs moeten kunnen tonen. Passagiers zonder CTB mogen wij helaas niet meenemen.

Om uw en onze gezondheid te waarborgen ten tijde van het coronavirus (COVID-19) volgen wij de actuele richtlijnen (RIVM) en voor de passagiersvaart (CBRB).